lørdag 11. desember 2010

FØRJULSSTEMNING

Det var bitende kaldt.
Sneen sto vannrett i luften.
Han gikk på gaten
og sang stille om Jesus.
En oppløpen gutt i Olabukser.

De mette, varme butikkvinduene
og de glorete pakkene
sluknet ved siden av ham
som bar gavenes gave
dypt i sitt eget sinn.

Ingrid Vibe-Muller