søndag 23. mai 2010

Falta de conocimiento

Falta: feil, mangel, fravær, uteblivelse
Conocimiento: kjennskap, viten, erfaring, kunnskap, innsikt, bevissthet, forstand, fornuft, bekjentskap, sans. (Kilde; Spansk blå ordbok, Kunnskapsforlaget).

For drøyt to år siden tok jeg teoriprøven til førerkortet her i landet. Det ble en del lesing av ord, uttrykk og begreper, men jeg fikk hjelp av et tre kvelders kurs som jeg måtte ha på forhånd. Det var bare det at helt ferske sjåfører også var på det tre kvelders kurset som ble avslutta med en eksamen den fjerde kvelden. Dersom de sto den var de utlærte på teorien. En av foreleserne en av kveldene hadde vært i utlandet og sett på trafikken der det er mer orden, system og hvor de aller fleste kan reglene og følger dem. Her i landet er det ofte kaos og den sterkestes rett som gjelder. Forklaringen denne foreleseren brukte var at her i landet er det: "falta de conocimiento", d.v.s. mangel på kjennskap, viten, erfaring, kunnskap....

Dette uttrykket har jeg tenkt på mange ganger siden og i mange andre sammenhenger. Når ungene etter en stund ikke kommer til oss lenger og foreldrene forklarer det med at de har ikke lyst mer. Da er det "falta de conocimiento" for barnas behov hos foreldrene. Når ungene får penger til søtsaker for å ha på skolen eller skoleveien (godteri er fryktlig billig); når en av de som jobber på kjøkkenet vårt vil gi ungene gele i stedet for frukt og sier at det ikke inneholder sukker, men at det bare er et pulver; når foreldrene lyver for ungene sine og kjefter på de når de lyver for oss dersom de sier at de ikke har lekser; foreldre som sier: "de sier at jeg ikke skal slå ungen min, men hva skal jeg gjøre da?"; mødre som forlater sine små og reiser til utlandet for å tjene bedre; når foreldre drikker seg fulle sammen med ungene sine; når ungene får bestemme alt for mye som de ikke har forutsetninger for... Da er det "falta de conocimiento" og enda mer.

Et annet område er tro og overtro. De fleste bolivianere sier at de er katolikker, men det er ofte i en fin blanding med den gamle natrurreligionen der de har ritualer og velsignelser for at ting skal gå bra. Det er f.eks alltid kvinnen som sår, mens mannen forbereder jorda. Det har med kvinnen som føder unger og gir liv å gjøre. Dette er jo i grunnen en fin tanke, men når de har kjøpt noe nytt gjelder det å velsigne slik at det går godt, som at en nyinnkjøpt bil blir velsigna for å unngå ulykker er det noe annet. Dersom bilen likevel kommer opp i ulykke er det fordi den ikke er blitt velsigna godt nok og ikke "falta de conocimiento". Tankegangen om at det jeg gjør eller sier får konsekvenser av et eller annet slag virker ofte fraværende.

Landet Bolivia har en vei å gå. Utfordringene står i kø og frustrasjonene er der også. Dersom vi får lurt inn litt "conocimiento" i foreldrene og litt mer i de små som kommer hit skal jeg være fornøyd. Torsdag til uka har vi foreldremøte. Vi har invitert en psykolog som var her i februar og prata om hvordan foreldre som drikker, påvirker barna sine. Tror vi kan ta det samme temaet en gang til og enda en gang....

1 kommentar:

Refleksjon på livsvegen sa...

Utruleg viktig tema...
Og du og dine medarbeiderar gjer ein utruleg viktig jobb. :-)