søndag 5. april 2009

Education

Dette er Daniela. Jeg har skrevet om henne tidligere til noen av dere
før jeg begynte med bloggen. Nå er hun ferdig førskolelærer etter tre år.
Her er hun etter å ha forsvart oppgava si som alle må skrive helt til slutt.
På oppgava og framføringa fikk hun 83 poeng av 100 mulige og hun takker alle som har bidratt til at hun kunne gjennomføre dette. Hun jobber her i prosjektet og jeg merker på henne i jobben at hun har tatt utdannelse.
Det er ofte økonomisk vanskelig for mange å ta utdannelse i dette landet, spesielt for de som ikke har rike foreldre. Statens lånekasse har de ikke funnet opp enda, men studiene er lagt opp slik at de kan studere en del av dagen og jobbe resten av dagen. Men så er det det at lønningene heller ikke strekker til til alt de krever av månedsrater på høyskolen/universitetet, bøker, skrivesaker, reiser til og fra, annet materiell og det en trenger for å leve. Vi er flere som har hjulpet Daniela økonomisk gjennom studiet og jeg har innimellom gitt henne fra prosjektets midler. I tillegg har hun jobba og bidratt mye selv.
Nå har vi to andre som jobber her og som studerer ved siden av. Disse to har heller ikke foreldre som har mulighet til å hjelpe dem. Men med midler fra prosjektet så støtter vi de av og til og oppmuntrer de med orda til Nelson Mandela: "Education is the most powerful weapon wich you can use to change the world."

Ingen kommentarer: