søndag 16. august 2009

Her er noen av barna.Her ser dere 12 av for tiden 33 flotte barn som kommer hver tirsdag og torsdag for å få middag og hjelp til lekser. De kommer fra 19 ulike familier og alle bor i området. Det er et områder hvor det er mange innflyttere fra landsbygda og med få ressurser i familiene. Vi har foreldremøte hver siste torsdag i måneden. Der tar vi opp ulike temaer som er aktuelle for foreldrene. På siste møtet hadde vi om førstehjelp og hygiene. Andre temaer går på relasjoner, kommunikasjon o.l. Nå har vi en periode hvor vi går på besøk til hver enkelt familie. Dette for å bli bedre kjent med dem og for å prate mer spesielt om hvert enkelt barn.

Ingen kommentarer: