lørdag 19. juni 2010

matematikk

For noen dager siden fikk vi besøk av ei dame som elsker matematikk - det sa hun i alle fall. Hun heter Alejandrina og har laget ulike spill og leker med matematikk: "Alejandrinas verden." Hun samla de eldste ungene og fikk de til å legge sammen, gange og potense (hva heter det?) i lange baner. Matematikkundervisning her i landet er ofte foksusert på gode resultater og ikke hvordan en kommer fram til disse resultatene. Det er mange som kan gangetabellen bedre enn å legge sammen. Det virker som om det er høyere status for lærerne at elevene kan gangetabellen enn at de kan legge sammen. Jeg har prøvd å få de til å automatisere det å legge sammen før og argumentert med at de ikke må la seg lure når de handler på markedet, men i undervisningen på skolene blir det lite fokus på den praktiske nytten matematikk har i hverdagen og da er det ofte vanskelig å nå fram med de få timene vi har her.
Alejandrina hadde mange av de samme tankene som jeg har i forhold til den grunnleggende matematikken. Så da tenker jeg det er bare å stå på videre med det vi har som er bra fra Norge. Alejandrina skal komme igjen en dag i slutten av juli for å lære oss flere av spillene og høre hvordan det går. Så nå er det bare å sette i gang med spill og lek til det sitter som spikra.

1 kommentar:

Refleksjon på livsvegen sa...

Så bra å få inn laærdom gjennom leik..
God søndag!