søndag 25. januar 2009

Evo Morales

heter presidenten her i landet. I disse dager har han sittet som presiden i tre år. Morales er den første presidenten av indiansk opprinnelse og han gjør store omveltninger i landet i forhold til de tidligere presidentene. Han sier han er president for de svake gruppene som tidligere har vært diskriminert og undertrykt av det rike mindretallet i landet. Bror min var på innsettelsen hans på det historiske stedet Tiwanaku utenfor La Paz den 22. januar 2006. Dette stedet viser kulturen før spanjolene kom til landet og før inkariket ekspanderte og la under seg enorme områder i Sør Amerika. Å velge et slikt sted viste helt fra starten noe av det den nye presidenten sto for; å finne tilbake til det opprinnelige Bolivia før spanjolene kom.
I august i fjor gjennomførte han folkeavstemning om han og fylkesordførerne fortsatt hadde flertall i befolkningen (det hadde da vært en del uroligheter og misnøye med det han gjorde). Presidenten satt trygt, men det forsvant noen fylkesordførere. I dag har det vært ny folkeavstemning hvor resultatet ble ja til ny grunnlov. Den største og viktigste forskjellen i den nye grunnloven er at den indianske befolkningen har fått større makt og innflytelse på det som skjer i landet. Offisielt har Bolivia 36 etniske grupper med sitt eget språk, kultur og sine egne indre, uskrevne lover. Disse gruppene skal nå få sine representanter i styrer og utvalg av ulike slag i landet slik som lovforsamlinger og sosiale tjenester.
En annen forandring er at staten Bolivia ikke lenger er offisielt katolsk. Den nye grunnloven sier at ingen religion skal være offisiell, men landet skal ha religionsfrihet. Den katolske kirka har tidligere hatt stor innflytelse og makt også i politiske saker, men det er det slutt på nå.
USA har kjempa en stor kamp mot kokadyrkerne her i landet. Presidenten har tidligere kasta ut både ambassadøren fra USA og det selskapet som jobber mot kokadyrking (han er ganske anti-USA og står på side med Chaves i Venezuela og Castro på Cuba). Nå vil de klare dette selv. Den nye grunnloven sier at de fortsatt skal kjempe mot kokainproduksjon, men han vil skjerme kokaplanten som forfedrenes kultur og som en naturressurs.
I tillegg har den nye grunnloven et utvidet kapittel om rettigheter, både for barn, familier, funksjonshemma og andre. En stor forskjell nå er at hele befolkningen har fått være med på å bestemme, tidligere var det de store som regjerte som lagde grunnloven.
Tidligere i uka prata jeg med ei dame som var i stor tvil om hva hun skulle stemme. Hun sa at mye i den nye grunnloven var veldig bra, men noe var helt bak mål og da blir det vanskelig. Det som er midt inntrykk er at slike som henne er i fåtall. På TV har de vist kampanjer for og i mot grunnloven, men ingen har sagt hva som er bra og hva som er dårlig med den. Politiske saker er så ofte svart eller hvitt her. Det virker som om de som er for presidenten har stemt ja og de som er mot presidenten har stemt nei. Dette tenker jeg er mangel på innsikt og forståelse og kanskje på utdannelse. Så om en uke begynner skolene etter ferien og da setter vi i gang her på bruket også og kanskje vi kan bidra til at det politiske bildet blir litt mer nyansert en gang i framtida.

1 kommentar:

Britt Lene sa...

Det e ba du sende litt oppdateringe fra Bolivia også, eg føle meg heilt utafor ka som skjer der! Spennanes! Alt bra ellers med deg og barna dine?